Vogue

Generation Z

Essay, over Generation Z en waarom zij degenen zijn die de wereld kunnen redden.