Vrij Nederland

Cultuureducatie moet! Toch?

De culturele sector heeft het moeilijk. Musea en stichtingen als CJP doen hun best meer jongeren erbij te betrekken. Is dat wel de moeite waard als het zo moeizaam gaat? ‘Dan kunnen we ook wel meteen ophouden met ál het onderwijs. Van nature zit wiskunde er ook niet bij alle kinderen in.’